Informacija šiuo metu yra atnaujinama. Apsilankykite vėliau.

Currently information is being updated. Please visit us later.

Publications

Lietuviškai

Lithuanians' World Center for Advancement of Culture, Science and Education

Mission and Aims | Youth Exchange Programs | Services for Travelers | Culture and Art Projects | Publications

Youth exchange programs

Programs in Europe •
Programs in other countries •

Services for travelers

Tickets •
Discount cards •

Other services

Culture and art projects •
Publications •
Language cources •

Contacts

phone: +370 37 321 320
phone: +370 5 210 70 48
fax: +370 37 320 988
e-mail: info@lwc.lt


Publications


Lithuanians’ world center has prepared and published more than thirty academic and fiction publications:

Czeslaw Milosz
• Isos slėnis (The Valley of Isa)
• Nobelio paskaita (Nobel Lecture)

Henry Dauder
• Finansų apskaita 1-2 T.(Financial Acounting 1&2)

Zina Gaidienė
• Finansų valdymas (Financial Management)

Jonas Čepinskis and others
• Draudimas (Insurance)

Justinas Pikūnas and Aldona Palujanskienė
• Asmenybės vystymasis (Personality Development)

Aldona Vasiliauskienė
• Mokslo ir idealo keliu (On the Way to Science and Ideals)
• Monsinjoras Klemensas Gutauskas (Mosnignor Klemensas Gutauskas)

Justinas Pikūnas
• Rorschacho metodikos asmenybei tirti intergruotoji sistema
• Meilės psichologija (Love Psychology)
• Pikūno grafoskopinės skalės (PGS) vadovas

Robertas Jucevičius
• Strateginis organizacijų vystymas (Strategic Development of Organizations)

Vytautas Šernas
• Žiemgala -Zemgale

Anzelmas Matutis
• Žilo šilo darbininkai (Green boscage’s laborers)
• Kas žmogiuko širdyje (What’s in the Little Man’s Heart)

Rimas Kalvaitis
• Žodžiai vaikams Dievui Tėvynei ir artimui (Words for Children God Motherland and Neighbour)
• Taip myli vienas kitą žmonės (So people love each other)
• Kasdieninė duona (Every day Bread)

 

 

 

top / back / printer friendly

© PLC, 2001-2019.