Kontaktai  |   English    

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras

Apie mus | Akcijos | Naujienos | Programos | Bilietai | Kelionės | Projektai | Leidiniai | DUK | Klientų sektorius | Karjera

Programos užsienyje:

Programos Europoje •
Programos kituose kraštuose •


Paslaugos keliautojams:

Autobusų bilietai •
Tarpt. ISIC, ITIC pažymėjimai •


Kita PLC veikla:

Kultūriniai projektai •
Leidiniai •


tel: +370 37 321 320
tel: +370 5 210 70 48
faksas: +370 37 320 988
el.paštas: info@lwc.ltPLC leidinių sąrašas


Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras leidžia mokslinę ir grožinę literatūrą. Yra išleista:

• Vytautas Steponas Vaičiūnas, Viskas gyva ir amžina. 2018.
• Vytautas Steponas Vaičiūnas, Nykštuko draugija. 2018 m.
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2018 metų kalendorius šešėliai, 2017
• Linas Trakimas, Nežydi niekas tamsoje. 2017 m.
• Gediminas Jankus. Rytoj. Novelės, 2017 m.
• Sud. Laimutė Proškutė. Tautosakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais, 2017 m.
• Siegfried Gronau. Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai, 2017 m.
• Jutta Noak. Raudonos pelytės, 2017 m.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Amžinybės pėdsakai, 2017.
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2017 metų kalendorius žvilgsniai, 2016.
• Jolanta Kuznecovienė, Aušra Rutkienė, Milda Ališauskienė. Religingumas ir / ar dvasingumas Lietuvoje. Kaunas 2016 m.
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Ilgesio paukščiai, 2016
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Skulptorius Bernardas Bučas, 2016
• Keturakis Robertas. Nakties baltieji debesys, 2016
• Stepukonienė Inga. Garliava. Laikas ir žmonės, 2016
• Abromavičius Stanislovas. Sutikau raudonžiedį vakarą, 2016
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2016 metų kalendorius atspindžiai, 2016.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Dievo meilės dovana, 2015.
• Inis Laimonas. Sakmė apie Gervių tiltą: romanas, 2015.
• Zakarevičius Povilas. Vadybos mokslas Lietuvoje, 2015.
• Bidvienė Ramutė. Kai aš sodžiuj vasarojau, 2015.
• Sekevičienė Indrė. Dulkėtose alėjose, 2015.
• Žemaitytė–Narkevičienė Ona. Perlaidotų kunigų kapai. II dalis, 2015.
• Petrusevičienė Lina. Bėga ilgesio laikas, 2015.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Pažvelk Dievybei į akis, 2015.
• Sud. Nijolė Tumėnienė. Kazys Šimonis. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai, 2015.
• Keturakis Robertas. tiktai akimirkos, 2015.
• Sud. Valdas Kubilius. Stalinis 2015 metų kalendorius akimirkos, 2015.
• Pipiras Nerijus, Urbonavičius Robertas. Tarp laikrodžio rodyklių. Ad libitum, 2015.
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Vilties vaivorykštė, 2014.
• Sud. Valdas Kubilius. Kalvis Romas Karpavičius. Ugnis – nuolatinė gyvenimo palydovė, 2014.
• 2014 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas. Vaikų tautinis kostiumas, 2014.
• Stepukonienė Inga, Ugenskas Stasys. Jonučių mokykla 40-ies metų kelias, 2014.
• Buškevičienė Angelė. Susitikimai Gražiškiuose, 2014.
• Vaičiūnas Vytautas Steponas. Tau atviras dangus, 2014.
• Markauskaitė Saulutė-Genovaitė. Krekenava laiko tėkmėje, 2014.
• Inis Laimonas. Baltas kurėnas: legendos ir sakmės, 2014.
• Airini Vidmantas. Pro Deo ei Patria. LDK husarai 1500-1673, 2013.
• Neimantas Romualdas. Gamtos dvasia, 2013.
• Haruna Akagi. Sakuros Lietuvoje, 2013.
• Barisienė Danutė. Pabūkim kartu, 2013.
• Inis Laimonas. Juodojo akmens laumė, 2012.
• Sud. Valdas Kubilius, Janina Masalskienė. Prof. Algirdas Antanas Avižienis, 2012.
• Žemaitytė–Narkevičienė Ona. Perlaidotų kunigų kapai, 2012.
• Makauskienė Irena. Šnektos tarp Nemuno ir Šešupės, 2012.
• Medinė kryždirbystė Birštono savivaldybės teritorijoje, 2012.
• Blauensteiner Dalia. Austrijos tapytojų darbai, 2012.
• Kaminskas Algimantas. Ūkanos atnašavimas. II dalis Pamesti klauptai, 2012.
• Kaminskas Algimantas. Ūkanos atnašavimas. I dalis Įskilę naščiai, 2011.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Vyskupas Motiejus Valančius, knygnešystės pradininkas, 2011.
• Keturakis Robertas. Jotvingiai, 2011.
• Miłosz Czeslaw. Isos slėnis, 2011.
• Zuzevičiūtė Vaiva, Žvinienė Vida. Projektų vadyba švietime, 2011.
• VDU etnografinio ansamblio “Linago” dainų CD/ Lithuanian folk songs and instrumental music, Žėri blizga galionėliai ant mano galvelės... , 2010.
• Buškevičienė Angelė, Kubilius Valdas. Monsinjoras Vytautas Kazlauskas: Tiesa padarys Jus laisvus, 2010.
• 2011 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas/ National costumes of Lithuania, 2010.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2010.
• 2010 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas iš VDU folkloro ansamblio Linago kolekcijos, 2009.
• Sud. red. Keturakis Robertas. Šimonis Kazys. Istoriniai ir etnografiniai užrašai, 2009.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Kanauninkas Juozapas Želvys, 2009.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Kunigas Jurgis Jankevičius, 2009.
• 2009 metų kalendorius. Lietuvių tautinis kostiumas iš VDU folkloro ansamblio Linago kolekcijos, 2008.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2008.
• Bardi, terra di croci lituane / Bardi – lietuviškų kryžių žemė, 2007.
• Černius, Vytautas J. Ph.D. Organizacija, grupė, individas, 2007.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2007.
• Mikkels Klosse Klussis. Atkurtosios prūsų kalbos žodynas. Bazinis lietuvių-prūsų kalbų žodynas tolesnei leksikos rekreacijai, 2007.
• Mikkels Klosse Klussis. Lexicon Borvssicvm Vetvs. Concordantia et Lexicon Inversum / Senosios prūsų kalbos konkordancija ir atvirkštinis žodynas, 2007.
• Mikkels Klosse Klussis. Old Prussian Written Monuments: Text and Comments, 2007.
• Mikkels Klosse Klussis. Prūsiška chrestomatija, 2007.
• Mikkels Klosse Klussis. Wörterbuch der Wiederbelebten Pruβischen Sprache, 2007.
• Sud. red. Keturakis Robertas. Šimonis Kazys. Sakmės, eilėraščiai, poetinė proza, 2007.
• Varnas Adomas. Ant politikos laktų, 2007.
• Vasiliauskienė Virginija, Rimkutė Erika. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai, mokomoji knyga, 2007.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Pašaltuonio knygnešiai: II pat. ir papild. leidimas, 2007.
• Černius Vytautas J. Ph.D. Žmogaus vystymosi kelias. Nuo vaikystės iki brandos, 2006.
• Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Bielinskienė Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, 2006.
• Sakalauskas Algimantas. Sūduvos krašto drožyba, skulptūra, kryždirbystė, 2006.
• Šernas Vytautas. Glotoedukologija. Lingvodidaktika, 2006.
• Šimonis Kazys. Kas tu esi, 2006.
• Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sodo raštai, 2006.
• Klebaris Petras. Igliaukai. Kai prabyla širdis, 2005.
• Blauensteiner Dalia. Dalia: tapybos darbų reprodukcijų albumas, 2005.
• Pikūnas Justinas, Palujanskienė Aldona. Stresas, 2005.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Klubo "Aukuras" fenomenas, 2005.
• Jaunųjų dailininkų ir literatų debiutas Kėdainiuose 2003 rugpjūčio 16-23 d., 2004.
• Vasiliauskienė Aldona. Monsinjoras Klemensas Gutauskas: Monografija, 2004.
• Marijampolės miškų urėdija, 2003.
• Matutis Anzelmas. Kas žmogiuko širdyje, 2003.
• Matutis Anzelmas. Žilo šilo darbininkai, 2003.
• Šinkariukas Tomas. Laisvė: pjesės, 2003.
• Žemaitytė-Narkevičienė Ona. Nuo benediktinų vienuolyno iki Pašaltuonio parapijos, 2003.
• Žiemgala / Zemgale. Turisto vadovas, 2003.
• Anusevičienė O.V., Cibas P., Lilienė L.. Žmogaus anatomija ir fiziologija, 2002.
• Pikūnas Justinas. Rorcharcho metodikos asmenybei tirti integruotoji sistema, 2002.
• Šinkariukas Tomas. Melancholija: pjesės, 2002.
• Tarptautinis medžio skulptorių simpoziumas „Isos slėnis 2001“, 2002.
• Vaikų medžio drožėjų stovykla „Igliauka 2000“, 2002.
• Miłosz Czesław. Isos slėnis: romanas, 2001.
• Miłosz Czesław. Nobelio paskaita Švedijos Mokslų akademijoje, 2001.
• Pikūnas Justinas, Palujanskienė Aldona. Asmenybės vystymasis: Kelias į savęs atradimą, 2001.
• Pikūnas Justinas. Pikūno grafoskopinės skalės vadovas, 2001.
• Vasiliauskienė Aldona. Episodes from Life of Scholar Justinas Pikūnas, 2001.
• Vasiliauskienė Aldona. Mokslo ir idealo keliu, 2001.
• Pikūnas Justinas. Rorschacho metodikos asmenybei tirti integruotoji sistema, 2000.
• Tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas Igliauka’99, 2000.
• Čepinskis Jonas, Raškinis Dalius, Stankevičius Rimantas, Šernius Augustas. Draudimas, 1999.
• Gaidienė Zina. Finansų valdymas, II pat. ir papild. leidimas, 1998.
• Jucevičius Robertas. Strateginis organizacijų vystymas: monografija, 1998.
• Pikūnas Justinas. Meilės psichologija: monografija, 1998.
• VYDIJA Straipsnių rinkinys (anglų k.), 1998.
• Kalvaitis Rimas. Kasdieninė duona: eilėraščiai, 1997.
• Gaidienė Zina. Finansų valdymas, 1995.
• Dauderis Henry. Finansų apskaita II T, 1994.
• Kalvaitis Rimas. Taip myli vienas kitą žmonės, 1994.
• Dauderis Henry. Finansų apskaita I T, 1993.
• Kalvaitis Rimas. Žodžiai vaikams Dievui Tėvynei ir artimui, 1993.

Per Pasaulio lietuvių centrą platinamos knygos:
• Avižienis Algirdas Antanas. Gyvenimo odisėja. DVD. Rež. Arvydas Barysas. 2014/2015 m.
• Grigas Robertas. Benamės svajos, 2014 m.
• Statkutė de Rosales Jūratė. Europos Šaknys ir mes, lietuviai. Europos šaknys I, II dalys. Didžiosios apgavystės, 2013 m.
• Kazlauskas Vytautas. Atverkime protus ir širdis Jėzui Kristui, 2009.
• Šimonis Kazys. Tapybos darbų reprodukcijų albumas, 2006.
• Matutis Anzelmas. Vaivorykštė ežerą semia, 2003.
• Grigas Robertas. Rekrūto atsiminimai, 1999.

Mūsų leidinių aprašymus galite rasti adresu: leidiniai.plc.lt.

 

 

 

aukštyn / atgal / versija spausdinti

© PLC, 2001-2018.

PLC naujienos:

Registruokis jau dabar į PLC darbo bei studijų  užsienyje programas !

mūsų draugai / partneriai