Informacija šiuo metu yra atnaujinama. Apsilankykite vėliau.

Currently information is being updated. Please visit us later.

Jaunimo kūrybinė restauravimo stovykla „Kūrybos ir bendravimo džiaugsmas 2011“

Kontaktai  |   English    

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras

Apie mus | Naujienos | Projektai | Leidiniai

Paslaugos keliautojams:

Tarpt. ISIC, ITIC pažymėjimai •


Kita PLC veikla:

Kultūriniai projektai •
Leidiniai •


tel: +370 37 321 320
tel: +370 5 210 70 48
faksas: +370 37 320 988
el.paštas: info@lwc.ltJaunimo kūrybinė restauravimo stovykla „Kūrybos ir bendravimo džiaugsmas 2011“


Jaunimo kūrybinė restauravimo - praktikos stovykla „Kūrybos ir bendravimo džiaugsmas 2011“ Prienuose
ZITA KUZMINSKIENĖ

Mažosios architektūros mediniai statiniai – kryžiai, stogastulpiai koplytstulpiai, skulptūros, paminklai- neabejotinai yra nematerialusis paveldas. Jų vertę galima suvokti vienaip ar kitaip, reikšti simpatijas ar antipatijas, tačiau jie gyvena natūraliose erdvėse ir yra neatsiejami nuo Lietuvos peizažo. Kultūros specialistai profesionalai bei kultūros puoselėtojai entuziastai skleidžia žinią apie paveldo saugos prasmę ir ieško būdų kaip tinkamiausiai pasirūpinti, kad viešosiose erdvėse istoriškai svarbius gyvenimo etapus, datas ir iškilius žmones menantys paminkliniai statiniai bylotų gyvavimą, o ne išnykimą. Žinia, paveldas visuomet yra konkrečios vietovės vertybė, o bet koks statinys – kieno nors nuosavybė. Juk ne veltui važiuojant pro apšepusį, aplūžusį objektą kyla klausimas kam jis priklauso. Paminkliniai statiniai visuomet yra kam nors dedikuoti, meniškai informatyvūs ir skirti tam, kad visuomenės dvasinis gyvenimas būtų turtingesnis. Jų energetinė galia vis daugiau gyvybinga, užimanti vis svarbesnę vietą žmonių gyvenime ir pasižyminti sakraline ilgaamžiška menine branda. Tą įvertinusi UNESCO, kryždirbystę įtraukė į nematerialaus ir žodinio paveldo sąrašą. Ši tautinės tapatybės išraiškos forma, įgijusi nacionalinio simbolio statusą privalo būti saugoma, prižiūrima, gaivinama ir puoselėjama. Tokia nuostata ir lydėjo būrelį vienminčių bičiulių, kurie nusprendė imtis konkrečių darbų ir ėmėsi organizuoti bei įgyvendinti projektą Jaunimo kūrybinė restauravimo – praktikos stovykla „Kūrybos ir bendravimo džiaugsmas 2011“. Nekilo abejonių, kad realizuojant idėją išmintingiausia būtų pasitelkti į pagalbą akademinį jaunimą. Juolab, kad 2009 m. VšĮ „Meninė drožyba“- viena iš projekto organizatorių – pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetu, atstovaujamu dekanės Sigitos Saulėnienės, kas abi šalis įpareigojo plėtoti švietimo institucijos ir praktinio darbo įstaigos bendradarbiavimą, socialinę partnerystę abiem pusėm naudingose srityse.

„Pasibaigus pavasario semestrui ir atėjus vasarai, prasidėjo studentų praktikos stovyklos. Šio meto jaunimas su nekantrumu laukė visus metus. Pernai, vos pasibaigus praktikai Kurtuvėnų regioniniame parke, jau buvau užverstas klausimais – o kur kitais metais važiuosim, kokius objektus restauruosim? Ir šiais metais, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto meninių baldų restauravimo specialybės studentus labai svetingai jau antrą kartą priėmė VšĮ „Meninė drožyba“ kolektyvas Prienuose. Buvo parengtas projektas, numatyti mažosios medžio architektūros ir drožybos objektai, kuriuos būtina restauruoti. Sąrašas pasirodė ganėtinai ilgas, apimantis ne vieną vietovę. Buvo įdomu išbandyti jėgas, tad norėjosi kuo greičiau pradėti darbus.

Mokslo metų eigoje meninių baldų restauravimo specialybės studentai susipažįsta su pagrindiniais meninių vertybių konservavimo-restauravimo principais, restauravimo etika ir normomis. Žingsnis po žingsnio atlieka vis sudėtingesnius praktinius restauravimo darbus. Kad galėtų tai atlikti, studijuoja daug disciplinų, padedančių jiems visapusiškai tobulėti. Tai ir piešimas, tapyba, lipdyba, taip pat specialybinės disciplinos, tokios, kaip medienotyra, meistrystės pagrindai, konservavimo - restauravimo disciplinos ir daugelis kitų. Didelis dėmesys skiriamas medinių etnografinių dirbinių konservavimui. Labai svarbu pajusti objekto vertę, nepažeisti jo restauruojant, parinkti reikiamus restauravimo metodus ir medžiagas. Kiekvienas objektas turi savo istoriją, savo išraiškos kalbą. Reikia padėti atsiskleisti meistro įkūnytam grožiui, apsaugant jo kūrinį nuo galimo tolimesnio nykimo. Šios edukacinės vasaros praktikos stovyklos svarbios tuo, kad studentai ne tik pakeičia studijų aplinką ir įtvirtina savo per metus sukauptas žinias, bet ir atlieka konkrečius, naudingus restauravimo darbus, sulaukia visuomenės dėmesio ir įvertinimo, pamato, kad jie yra reikalingi. Didelis ačiū projekto partneriams ir rėmėjams, be kurių pagalbos nebūtume galėję atlikti šių objektų restauravimo darbų. Visų pastangomis keletas išskirtinių Lietuvos kampelių tapo dar gražesniais.“ - projekto atidarymo metu kalbėjo Jaunimo kūrybinės restauravimo praktikos stovyklos vienas iš vadovų, Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto lektorius Bangutis Prapuolenis.

Projektas „ Kūrybos ir bendravimo džiaugsmas 2011“ prasidėjo Prienuose ir vyko nemažu spinduliu už Prienų rajono ribos birželio 6 – 17 dienomis. Jaunimo kūrybinės praktikos stovyklos metu Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto, Dailės katedros studentai, ne tik įgijo patirties medžio darbų restauravimo srityje. Jie tapo naujos bendruomenės nariais – buvo apgyvendinti Prienų globos namuose, kur pirmiausia ir pradėjo darbuotis – restauravo šios įstaigos teritorijoje esančius medinius meno kūrinius ir drožinėtus poilsio suolus. Dvi savaites šalia senelių gyvenantys jauni žmonės tapo labai svarbia neformalios socialinės visumos dalimi, Tarp skirtingų kartų užsimezgė emociniai ryšiai, kurie yra reikalingi ir jaunam, ir pagyvenusiam. Už šią patirtį organizatoriai nuoširdžiai dėkingi Prienų globos namų direktorei Angelei Bajorienei ir visam kolektyvui. Taigi, pagarbos senoliams ugdymas buvo vienas iš projekto tikslų. Kitas organizatorių sumanymas buvo integruoti jaunuosius praktikantus į projekto idėjos antrąją, praktiškąją dalį ir suteikti jiems galimybę pažinti nelengvo darbo „skonį“ ir tobulinti studijuojamos profesijos praktinius įgūdžius.

Projekto organizatoriai - Viešoji įstaiga Meninė drožyba ir Viešoji įstaiga „Pasaulio lietuvių centras“ bei studentai ir vadovai iš Kauno kolegijos J. Vienožinskio Menų fakulteto. Organizatoriai per šventinį projekto atidarymą pristatė numatytų restauravimo darbų „pačią ilgiausią distanciją per patį trumpiausią laiką“, tik taip galima būtų apibūdinti atstumus tarp objektų, jų kiekį bei įgyvendinimui skirtą ribotą laiką – 12 dienų. Nuo pirmos projekto dienos visi dalyviai - studentai ir jų vadovai (Bangutis Prapuolenis, Valentinas Varnas) įstaigų- organizatorių vadovai (Valdas Kubilius - VšĮ“Pasaulio lietuvių centras“, Algimantas Sakalauskas – VšĮ „Meninė drožyba“), partneriai ( Prienų globos namai, direktorė Angelė Bajorienė; VĮ Prienų miškų urėdija, urėdas Robertas Judickas) ėmėsi darbo. Sklandžiai pavyko įveikti atstumus, sekėsi patiems ant mobilios malkinės krosnelės gamintis gardžius pietus ir ,žinoma - atlikti numatytus restauravimo darbus. Kartais, bendru susitarimu, darbadienis baigdavosi saulei leidžiantis. Bet tai tik dėl to, kad į atliktų užduočių kraitelę įkristų dar vienas dešimtukas restauravimo objektų, numatytų ilgąjame sąraše. Daugiausia tai buvo aukšti paminkliniai stogastulpiai.

Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto, Dailės katedros studentai, jų vadovai bei Viešosios įstaigos „ Meninė drožyba“ kolektyvas projekto metu restauravo: Prienų globos namų teritorijoje esančius paminklinius stogastulpius ir lauko suolus ( iš viso 10 vnt.), Alksniakiemio (Druskų) miške Atminties tako skulptūras, stogastulpius ir poilsio aikštelę (iš viso 16 vnt.), 2 paminklinius stogastulpius, esančius šalia Prienų miškų urėdijos administracijos pastato, 1 stogastulpį Prienų Revuonos parke. Česlovo Milošo gimtinėje Šeteniuose ir Kėdainių rajono sankryžose ( Cinkiškių,Vilainių, Naciūnų, Aristavos, Gimtinės) bei Kėdainių žiede buvo restauruota 16 objektų. Šie svarbūs darbai atlikti šiemet pasitinkant Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo 100 – ąsias gimimo metines. Taip pat buvo restauruoti medžio dirbiniai vaikų literatūros poeto Anzelmo Matučio gimtinėje - Zomčinės km., Igliaukos sen., Marijampolės sav. (iš viso 30 objektų). 2 kryžiai ir 2 koplytstulpiai buvo restauruoti partizanų kapuose prie Mikališkio koplyčios.

Už kruopštų, sąžiningą darbą, už nuoširdų entuziazmą, už pasikalbėjimus ir šauniai kartu praleistas poilsio valandėles (UAB „ Senjorų rezidencija“ vandens pramogų komplekse, Tapytojų plenero „Birštonas 2011“ darbų pristatyme, vakarais prie laužo) projekto organizatoriai dėkoja šiems Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto meninių baldų restauravimo specialybės studentams: Sauliui Baltuškevičiui, Laurynui Kuodžiui, Jonui Petraičiui, Indrei Urbonavičiūtei, Linui Uždraviui, Eglei Vyšniauskaitei, Sandrai Visockytei, Lijanai Bujauskaitei, Martynai Gailiūnaitei, Pauliui Karpavičiui. O taip pat – dėstytojams Bangučiui Prapuoleniui ir Valentinui Varnui.

Projekto idėją įgyvendinti padėjo partneriai : Prienų globos namų direktorė Angelė Bajorienė ir darbuotojai , Viešosios įstaigos „Viena šeima“ direktorė Rasa Maiboroda su kolegėmis, VĮ Prienų miškų urėdijos kolektyvas ir urėdas Robertas Judickas. Gražų užbagtuvių koncertą padovanojo lietuviškos „Kantri“ muzikos kūrėjas ir dainininkas Vytautas Babravičius (Simas).

Projektą rėmė: UAB „Husqvarna Lietuva“, vadovas Ričardas Alekna; Mocevičiaus firma „Ginalas“ (kompanija STIHL ) vadovas Gintas Mocevičius; UAB „Meffert Baltica“ gamybos vadovas Gintaras Paulinas; Igliaukos seniūnija, seniūnas Vytautas Baltušnikas; Vytauto Didžiojo universitetas, rektorius Zigmas Lydeka; UAB „Valdegra“, direktorius Gintautas Valenta; UAB „Remmers Baltica“, medienos apsaugos medžiagų vadybininkas Donatas Meigys; UAB „Prienų duona“ , direktorė Alvyra Grabliauskaitė; UAB „ Senjorų rezidencija“, direktorius Vidas Morkūnas, ŽŪB „Šaltekšnis“, direktorė Aldona Astrauskienė; Česlovo Milošo gimtinės fondas, direktorius Algirdas Avižienis.

Projekto oficialaus uždarymo metu organizatoriai netaupė padėkos žodžių ir neslėpė emocijų. „ Pasaulio lietuvių centro“ vadovas Valdas Kubilius dosniai dalijo atsivežtas dovanas. Suplanuotas projekto siektinas rezultatas buvo įvykdytas visu šimtu procentų. Tai labai džiugina organizatorius, veiklos partnerius, nenuvilia rėmėjų ir motyvuoja dalyvius. Tai apjungia visus drauge, lyg simbolinis susikabinimas už rankų, kaip tai įvyko atsisveikinimo šventėje, skambant Vytauto Babravičiaus atliekamai dainai. Uždaras apskritimas neturi pradžios nei pabaigos. Pastarasis projektas taip pat nebuvo prasmingų darbų pradžia. Telieka palinkėti, kad ne kur kitur, o čia - gimtinėje suktųsi bendravimo ir kūrybos ratas, kad būtų miela pamatyti saulės pasisveikinimą ant kiekvieno, kad ir nuošaliausiame kampelyje esančio, meno kūrinio silueto.

 

 

 

aukštyn / atgal / versija spausdinti

© PLC, 2001-2019.

PLC naujienos:

Registruokis jau dabar į PLC darbo bei studijų  užsienyje programas !

mūsų draugai / partneriai