Informacija šiuo metu yra atnaujinama. Apsilankykite vėliau.

Currently information is being updated. Please visit us later.

Pasaulio lietuvių centras - Publications

Publications
( Informacija iš PLC interneto svetainės (www.plc.lt). Spausdinta: 2019 04 19 )

 

Lithuanians’ world center has prepared and published more than thirty academic and fiction publications:

Czeslaw Milosz
• Isos slėnis (The Valley of Isa)
• Nobelio paskaita (Nobel Lecture)

Henry Dauder
• Finansų apskaita 1-2 T.(Financial Acounting 1&2)

Zina Gaidienė
• Finansų valdymas (Financial Management)

Jonas Čepinskis and others
• Draudimas (Insurance)

Justinas Pikūnas and Aldona Palujanskienė
• Asmenybės vystymasis (Personality Development)

Aldona Vasiliauskienė
• Mokslo ir idealo keliu (On the Way to Science and Ideals)
• Monsinjoras Klemensas Gutauskas (Mosnignor Klemensas Gutauskas)

Justinas Pikūnas
• Rorschacho metodikos asmenybei tirti intergruotoji sistema
• Meilės psichologija (Love Psychology)
• Pikūno grafoskopinės skalės (PGS) vadovas

Robertas Jucevičius
• Strateginis organizacijų vystymas (Strategic Development of Organizations)

Vytautas Šernas
• Žiemgala -Zemgale

Anzelmas Matutis
• Žilo šilo darbininkai (Green boscage’s laborers)
• Kas žmogiuko širdyje (What’s in the Little Man’s Heart)

Rimas Kalvaitis
• Žodžiai vaikams Dievui Tėvynei ir artimui (Words for Children God Motherland and Neighbour)
• Taip myli vienas kitą žmonės (So people love each other)
• Kasdieninė duona (Every day Bread)

spausdinti      grįžti

 © PLC. S. Daukanto g. 11, Kaunas LT-44305, tel: (8-37) 321 320, el. paštas: info@lwc.lt