Informacija šiuo metu yra atnaujinama. Apsilankykite vėliau.

Currently information is being updated. Please visit us later.

Pasaulio lietuvių centras - Studijos D.Britanijoje

Studijos D.Britanijoje
( Informacija iš PLC interneto svetainės (www.plc.lt). Spausdinta: 2019 08 19 )

 

Studijos D. Britanijos universitetuose, koledžuose

D.Britanijos universitetai nuo seno turi gerą vardą mokslo pasaulyje. Jų akademinių programų griežtumas, novatoriškumas bei praktiškumas reiškia, kad D.Britanijoje įgytas universitetinis išsilavinimas suteikia pranašumą. Visuotinai pripažįstamas išsilavinimas tampa vis didesne vertybe.

Norint įstoti į D.Britanijos universitetą ar koledžą bakalauro studijoms, paprastai reikia atitikti keletą reikalavimų:
- Būti ne jaunesniam/ai kaip 18 metų.
- Būti sėkmingai baigus "A" lygio programą (atitinkančią britiškąją mokymo sistemą) arba vidurinę mokyklą Lietuvoje (ir paprastai - vienerius parengiamųjų studijų metus D.Britanijoje, kai kurie universitetai priima ir be parengiamųjų studijų metų). Galima stoti į universitetą D.Britanijoje ir po 1, 2 ar 3 kurso studijų Lietuvoje.
- Turėti anglų kalbos žinių įvertinimą IELTS, TOEFL ar kitu D.Britanijoje pripažįstamu testu.
- Kai kurioms studijų kryptims taikomi papildomi reikalavimai.

Bakalauro studijos D.Britanijoje trunka 3 - 4 metus, priklausomai nuo studijų specialybės, intensyvumo.

Lietuvos (kaip šalies - Europos Sąjungos narės) piliečiams studijos D.Britanijos universitete kainuoja gerokai pigiau nei šalių - ne Europos Sąjungos narių, piliečiams. Be to, įstojusieji į D.Britanijos universitetą (bent bakalauro studijoms) Lietuvos piliečiai gali LABAI PALANKIOMIS sąlygomis sudaryti PASKOLOS SUTARTĮ mokesčio už studijas finansavimui. Šios paskolos grąžinimą reikėtų pradėti tik tuomet, kai Jūsų metinės pajamos bus gana didelės (kol Jūsų pajamos nesiektų gana didelės sumos, paskolos net nepradėtumėte grąžinti).

Stojantieji į bakalauro studijas D.Britanijos aukštosiose mokyklose privalo internetu užpildyti UCAS (Universities and Colleges Admission Service) paraiškos formą / anketą.

PLC gali padėti Jums užpildyti UCAS paraišką internetu.

UCAS paraiškos pildymui pasirengti Jums reikia:
- turėti parašytą motyvacinį laišką pasirinktai studijų krypčiai (ne daugiau kaip 4000 ženklų, įskaitant tarpelius);
- turėti rekomendaciją (ne daugiau kaip 4000 ženklų, įskaitant tarpelius), žinoti rekomendaciją rašiusio asmens el. pašto adresą arba telefono numerį;
- pateikti Brandos atestatą su priedu – pažymių išklotine arba vienuoliktos klasės metinius pažymius (ir žinoti, kokie dalykai bus įrašyti Brandos atestate). Žinoti dalykų pavadinimus anglų kalba;
- būti iš ansksto pasirinkus universitetą/-us bei programą/-as (įskaitant specialybiu kodus / „course codes).
- kartais stojimui reikalinga pateikti kitus dokumentus (pvz., CV, darbų pavyzdžius, sertifikatus), priklausomai nuo pasirinktos specialybės bei konkretaus universiteto keliamų reikalavimų.
- iš anksto susitarti su PLC (Aida@lwc.lt) dėl pagalbos pildant UCAS paraišką.

Mokesčiai
UCAS paraiškos mokestis (mokamas kreditine kortele):
11 £ / GBP (D.Britanijos svarų / GBP), jei stojama į vieną programą,
21 £ / GBP, jei stojama į daugiau nei vieną programą (maksimum į 5 programas).
10 EUR / 35 Lt - mokestis už PLC kreditinės kortelės naudojimą apmokėjimui UCAS (jei turite savo kreditinę kortelę, šis PLC mokestis netaikomas).
15 EUR / 52 Lt mokestis už PLC konsultavimą bei pagalbą pildant UCAS paraišką internetu. 

Užpildyti paraiškos formą (UCAS anketą internetu) stojimui į Oksfordo ar Kembridžo universitetus bei renkantis medicinos krypties studijas reikia iki spalio 15 d.
Užpildyti paraiškos formą (UCAS anketą internetu) stojimui į visus kitus D.Britanijos universitetus bei koledžus rekomenduojama iki sausio 15 d.
Paraiškos, gautos po sausio 15 d. iki birželio 30 d., traktuojamos kaip vėlyvos paraiškos.

Anglų ar kitos kalbos testą (jei dar nelaikėte) paprastai galima laikyti kiek vėliau, tačiau ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos.

Stojant į magistro studijas, stojantiesiems yra taikomi šie reikalavimai:
- Bakalauro diplomas su aukštais balais arba diplomas su pagyrimu iš atitinkamos srities.
- Daugelyje studijų yra reikalaujama darbo patirtis.
- Atitinkama profesinė kvalifikacija.
- Anglų kalbos lygis: TOEFL (235), IELTS (6.0) arba atitinkamai kitas oficialus testas.

Magistro programos Anglijoje paprastai trunka 1-2 metus, priklausomai nuo pasirinkto intensyvumo. Šios programos dažniausiai skirstomos į tiriamųjų darbų ir teorinio mokymo. Tiriamųjų darbų programos leidžia studentams užsiimti savo tyrinėjimais padedant mokslininkui, o teorinės programos susideda iš seminarų ir paskaitų, kartu ruošiant baigiamąjį darbą.
Verslo magistro programos skirtos pagilinti verslo dalykų žinias ir paprastai trunka 1 metus. Studentai neprivalo būti prieš tai studijavę verslo, tačiau jie turi būti labai gerai išlaikę bakalauro laipsnio egzaminus. Jiems taip pat reikalinga darbo patirtis.
Kai kurioms magistro laipsnio studijoms taip pat yra reikalinga pabaigti parengiamąsias studijoms programas.

 

spausdinti      grįžti

 © PLC. S. Daukanto g. 11, Kaunas LT-44305, tel: (8-37) 321 320, el. paštas: info@lwc.lt